0915 269 099 arctech@arctech.sk

Plazmové a autogénne páliace stroje Vanad

 

KATALÓG – autogénne, plazmové, laserové cnc rezacie stroje

Prehľadný KATALÓG CNC rezacích strojov VANAD vo formáte PDF je k dispozícii tu >>

CNC páliace stroje Vanad + HD plazmové zdroje svetových výrobcov Kjellberg, Hypertherm či Formica = kvalita výpalkov blížiaca sa rezaniu laserom.

Máme pre vás 8 strojov Vanad od cenovo najdostupnejších CNC páličiek so vzduchovými plazmami až po stroje na rezanie najvýkonnejšími plazmovými zdrojmi súčasnosti, určené do najťažších prevádzok, vrátane možnosti 3D úkosového pálenie automatickú plazmovou hlavou. Väčšina strojov umožňuje kombinovať plazmové a autogénny pálenie.

Váš páliace stroj Vanád dodáme vrátane odsávaného materiálového stolu, adekvátne filtračné jednotky a kompresora.

Prehľad strojov VANAD pre pálenie plazmou / autogénom

Vanad BLUESTER

je špičkový stroj pre plazmové a autogénne rezanie s možnosťou použitia automatickej 3D plazmové hlavy.

Vanad PROXIMA

je vysoko výkonný páliaci stroj pre plazmové a autogénny rezanie. Je určený pre náročné prevádzky.

Vanad SUPREMA

je skvelé riešenie plazmového a autogénného rezania pre malé a stredne veľké prevádzky.

Vanad ARENA

je účinný páliaci stroj s moderným riadiacim systémom B&R pre termické delenie materiálu.

Vanad MIRON

vychádza z koncepcie výložníka, ktorá ponúka viac možností pre zakladanie materiálu na stôl a ľahký prístup k vypáleným dielom.

Vanad MIRA

vychádza z koncepcie portálových rezacích strojov určených pre plazmové delenie plechov a autogénny rezanie.

Vanad KOMPAKT

je vysoko výkonný moderný plazmový a autogénny páliaci stroj pre termické delenie materiálu.

Vanad KOMPAKT Light

je vysoko výkonný moderný plazmový a autogénny páliaci stroj pre termické delenie materiálu.

Kontaktujte nás, u nás si určite vyberiete optimálny rezací stroj, ku ktorému vám odporučíme a na našom showroome tiež zadarmo predvedieme optimálnu plazmový zdroj podľa vašich finančných možností.

Rezanie plazmou

Plazmové rezanie sa začalo používať už v 50. rokoch 20. storočia. Uplatnenie plazmy na delenie materiálu v poslednej dobe dramaticky rastie na úkor rezanie kyslíkom. Vďaka lepšej finančnej dostupnosti, vysokej rýchlosti a nízkemu tepelnému ovplyvneniu sa stalo univerzálnou metódou pre rezanie širokej škály materiálov. Rýchlosť rezania je závislá na výkone plazmového zdroja, hrúbke a druhu rezaného materiálu a jeho fyzikálnych vlastnostiach.

CNC plazmové rezačky sa najčastejšie používajú na delenie stredne silných materiálov, u nelegovanej ocele najčastejšie do hrúbky 30 mm, vysokolegované ocele až do 100 mm. Efektivitu rezného procesu plazmou ovplyvňuje najmä typ použitého prúdového zdroja, konštrukcia horáka a použitý plazmový a tieniaci plyn. Medzi nevýhody plazmového rezania patrí vyššia hlučnosť a vznik väčšieho množstva škodlivých emisií, ktoré je v prípade CNC páliacich strojov Vanád riešené spodnom sekčným odsávaním priamo v materiálovom stole.

Rezanie autogénom

Rezanie autogénom je tradičnou metódou termického delenia. Je obmedzené na delenie nelegovaných a v niektorých prípadoch tiež nízkolegovaných ocelí. Ide o najstarší a všeobecne tiež najpomalší metódou termického delenia. Autogénom možno deliť ocele od 3 aj do viac ako 1 000 mm hrúbky materiálu, pričom najčastejšie sa páli do sily 300 mm. So strojom Vanad BLUESTER až do 400 mm.

Vyberte si niektorý z páliacich strojov Vanad pre rezanie kyslíkovo-acetylenovým plameňom. Ponúkame aj kompletný sortiment horákov a príslušenstva od popredných európskych výrobcov GCE, Messer a Harris na acetylén, propán, zemný plyn a zmesné horľavé plyny MAPP, APACHI, ETHYLEN.

Prečo stroje VANAD?

Komplexné riešenie pre ideálne výpalky

Telefonická pomoc pri riešení problémov

Vyrobíme vám páliaci stroj na mieru

Vývoj a výroba strojov od roku 1994

ARCTECH, s.r.o.

Komenského 18 B

036 01 Martin

Slovensko