0915 269 099 arctech@arctech.sk

História Vanad

Vanad sa od začiatku špecializuje na výrobu a vývoj vysoko výkonných páliacich strojov pre tvarové rezanie materiálov. Tradícia výroby a know-how páliacich strojov Vanad nadväzuje na viac ako 40 rokov dlhú históriu výroby páliacich strojov v bývalom Československu.

Míľniky v histórii VANAD 2000 a.s.

 • 2018 výstavba novej výrobnej haly
 • 2017 predaný stroj s výrobným číslom 1300
 • 2015 rotátory RotCUT k strojom Vanad SUPREMA, Vanad KOMPAKT Laser a Vanad MIRON Laser
 • 2014 stroje Vanad MIRON Laser a Vanad KOMPAKT Light
 • 2013 stroj Vanad BLUESTER s automatickou plazmovou 3D hlavou, stroj Vanad SUPREMA
 • 2012 stroj Vanad KOMPAKT Laser
 • 2011 predaný stroj s výrobným číslom 1000
 • 2010 poloautomatická rotačná trojhoráková hlava, rotátor RotCUT pre tvarové rezanie do rúr
 • 2009 stroj ARENA B&R
 • 2008 nová rada strojov s riadiacim systémom B&R, výroba presunutá do nových priestorov
 • 2007 vyrobený stroj s poradovým číslom 800, dokončené nové sídlo spoločnosti
 • 2004 predaný stroj s výrobným číslom 500, začatie rekonštrukcie areálu firmy
 • 2003 zvýšenie optimalizácia rezacích pracovísk z hľadiska produktivity rezania, nákladov a ochrany životného prostredia
 • 2001 stroj Vanad KOMPAKT s integrovaným materiálovým stolom, transformácia firmy na Vanad 2000 a.s.
 • 2000 zahájený export strojov na celosvetový trh
 • 1998 modifikácie stroja PROXIMA s aplikáciami pre plazmu HD
 • 1997 stroj PROXIMA – stroj najvyššej triedy, výstavba vlastnej prevádzkarne
 • 1996 zahájený export strojov na európsky trh
 • 1995 výroba strojov radov MIRA a ARENA – zahájenie sériovej výroby
 • 1994 založenie spoločnosti Vanad s.r.o., rekonštrukcie starších strojov, vývoj vlastného stroja a riadiaceho systému

Prečo stroje VANAD?

Komplexné riešenie pre ideálne výpalky

Telefonická pomoc pri riešení problémov

Vyrobíme vám páliaci stroj na mieru

Vývoj a výroba strojov od roku 1994

ARCTECH, s.r.o.

Komenského 18 B

036 01 Martin

Slovensko