Česká firma Vanad, spol. s r.o. so sídlom v Golčově Jeníkově bola založená v roku 1994 (od roku 2001 Vanad 2000 a.s.) a od samotného začiatku sa špecializuje na výrobu a vývoj vysoko výkonných CNC riadených strojov pre tvarové rezanie plechov. Počas svojej existencie vyrobila a dodala páliace stroje desiatkam spokojných zákazníkov. Disponuje vlastnými výrobnými priestormi a vlastným strojovým parkom, originálnou konštrukciou strojov a riadiacich systémov, ktorých vývoj a výrobu zaisťuje tím skúsených pracovníkov. Vďaka permanentnému výskumu a vývoju, podporenému obsiahlym Know-How a skúsenosťou, prináša firma Vanad na tuzemský i zahraničný trh priebežne nové, inovačné riešenia rezacích pracovísk. 

Tieto aspekty sú v každom konkrétnom prípade predpokladom pružnej a variabilnej výroby, ktorá je vždy schopná prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka a navrhnúť kompletné rezacie pracovisko v optimalizovanej zostave, ktoré je presne dimenzované na potreby danej prevádzky.

S tým súvisí i poskytovanie rýchleho a perfektného servisu v záručnej i pozáručnej dobe, čo sa dá v prípade firmy Vanad považovať za samozrejmosť. S ohľadom na tieto skutočnosti je možné firmu Vanad považovať na českom, ale i zahraničnom trhu v oblasti výroby páliacich strojov za špičkovú. 

2004 - vývoj nového riadiaceho systému Vanad RKM 401sw a ovládacích a bezpečnostných prvkov 
2003 - celkom nový a prevádzkovo nenáročný stroj ARENA 401 odvodený z ARENY 
2002 - vývoj a prezentácie prídavných jednotiek Vanad - rotačná úkosovacia hlava, vŕtacia a závitovacia jednotka, frézovacia jednotka a plynové konzoly pre proporcionálne ovládanie plynov
2001 - celkom nový stroj Vanad KOMPAKT s integrovaným materiálovým stolom, určený pre najpresnejšiu a najnáročnejšiu technológiu tvarového delenia plechov súčasnosti 
2000 - ďalšie modifikácie strojov ARENA a PROXIMA, a stále presnejšia optimalizácia dodávky rezacích pracovísk z hľadiska produktivity technológie rezania, zriaďovacích nákladov a ochrany životného prostredia 
1999 - celkom nový robustný a prevádzkovo nenáročný stroj odvodený z PROXIMY pod názvom ARENA 
1998 - veľká modifikácia stroja PROXIMA a obzvlášť presná s prvými aplikáciami pre plazmu HD 
1997 - vývoj a prezentácia stroja PROXIMA - stroja najvyššej triedy súčasnosti, výstavba vlastnej prevádzky 
1996 - dokončenie vývoja stroja ARENA vrátane obojstrannej modifikácie, prvé dodávky pre veľké podniky 
1995 - rozvoj výroby strojov rady MIRA a ARENA, začiatok sériovej výroby dielov, prvá prezentácia na MSVB 
1994 - založenie spoločnosti, prvé rekonštrukcie starších strojov, vývoj vlastného stroja a riadiaceho systému 


Ciele firmy Vanad sú zamerané na súčasné a budúce potreby nášho okruhu zákazníkov. Dali sme si za úlohu dodávať najlepšie a najvýhodnejšie rezacie pracovisko. Pozývame Vás pohovoriť si s nami o Vašich potrebách.

viac informácií