Vanad dodáva kompletné rezacie pracovisko v optimalizovanej zostave

Firma Vanad v obchodnom zastúpení pre slovenský trh spoločnosťou ArcTech, s.r.o vyrába vysoko výkonné CNC riadené stroje s modernou portálovou konštrukciou pre tvarové rezanie plechov kyslíkom a najpresnejšími a najnáročnejšími plazmovými technológiami súčasnosti vrátane presnej plazmy triedy HyDefinition svetového výrobcu Thermal Dynamics. Obstará a dodá kompletné rezacie pracovisko v optimalizovanej zostave schopné v každom konkrétnom prípade vyhovieť potrebám a požiadavkám zákazníka. 


Stroje Vanad sú dodávané v rozmerovej rade, ktorá obsiahne všetky bežné rozmery polotovarov. Vynikajú jednoduchou obsluhou, ľahkou a rýchlou prípravou dát na PC alebo priamo na CNC riadiacom systéme stroja s vlastným programovým vybavením. Program obsahuje výkonný modul automatického skladania súčastí na plochu rezaného polotovaru a možnosť načítania dát z AutoCADu. Prenos dát z PC do riadiaceho systému stroja sa prevádza disketou, LAN alebo DNC sieťou. CNC riadiaci systém odolný proti prachu a nečistotám ponúka nadpriemerný komfort obsluhy. 

Vysoká tuhosť, výborná dynamika, maximálna presnosť vedenia portálu i suportov s kvalitným stieraním vodiacich plôch - to sú vlastnosti, ktoré predurčujú stroje Vanad pre nasadenie i v tých najnáročnejších prevádzkach s maximálnymi požiadavkami na produktivitu rezania a kvalitu výpalkov. 

Výpalky - Základným predpokladom k dosiahnutiu rozmerovej presnosti, kolmosti hrán i štruktúry rezu výpalkov je dostatočne jemný posuv, konštantná rýchlosť, vysoké zrýchlenie, odolnosť proti kmitaniu horáku, vysoká presnosť a opakovatelnosť. Splnenie týchto požiadavkov je prvoradým kritériom pri konštrukcii strojov Vanad. Výsledkom je mimoriadne tuhá konštrukcia, presne tvrdené a brúsené lineárné vedenie, jednosmerné servopohony s bezvôlovými remienkovými prevodmi, alebo výkonné striedavé pohony Berger Lahr s planétovými prevodovkami a moderný riadiaci systém. Práve preto môžu dosahovať výpalky najvyššiu kvalitu.

Projekt a realizácia kompletného rezacieho pracoviska pre zaistenie výslednej vynikajúcej kvality výpalkov

 • Portálový CNC rezací stroj
 • Materiálový stôl umožňujúci pripojenie odsávacieho a filtračného zariadenia
 • Odsávacie a filtračné zariadenie
 • Plazmový rezací zdroj vrátane plazmy triedy HD (HyDefinition)
 • Horáky pre rezanie kyslíkovým plameňom
 • Spotrebný materiál pre plazmové a kyslíkové rezanie
 • CAD/CAM software pre prípravu páliacich plánov
 • Krátke dodacie lehoty
 • Platobné podmienky formou splátok alebo leasingu, podľa vzájomnej dohody
 • Projekt umiestenia pracoviska, vrátane zakreslenia prívodov energií ku stroju v jeho najbližšom okolí
 • Zaistenie dopravy stroja k zákazníkovi
 • Inštalácia a uvedenie rezacieho pracoviska do prevádzky
 • Školenie obsluhy CNC rezacieho stroja a CAD/CAM software pre prípravu páliacich plánov
 • Záručná doba pri pravidelných preventívnych prehliadkach 2 roky
 • Kvalifikovaný záručný a pozáručný servis